2021

Q3 2021

Quarter ended September 30, 2021

Q2 2021

Quarter ended June 30, 2021

Q1 2021

Quarter ended March 31, 2021

FY 2020

Fiscal year ended December 31, 2020

Q3 2020

Quarter ended September 30, 2020

Q2 2020

Quarter ended June 30, 2020

Q1 2020

Quarter ended March 31, 2020

FY 2019

Fiscal year ended December 31, 2019

Q3 2019

Quarter ended September 30, 2019

Q2 2019

Quarter ended June 30, 2019

Q1 2019

Quarter ended March 31, 2019

FY 2018

Fiscal year ended December 31, 2018

Q3 2018

Quarter ended September 30, 2018

Q2 2018

Quarter ended June 30, 2018

Q1 2018

Quarter ended March 31, 2018

FY 2017

Fiscal year ended December 31, 2017

Q3 2017

Quarter ended September 30, 2017

Q2 2017

Quarter ended June 30, 2017

Q1 2017

Quarter ended March 31, 2017

FY 2016

Fiscal year ended December 31, 2016

Q3 2016

Quarter ended September 30, 2016

Q2 2016

Quarter ended June 30, 2016

Q1 2016

Quarter ended March 31, 2016

FY 2015

Fiscal year ended December 31, 2015

Q3 2015

Quarter ended September 30, 2015

Q2 2015

Quarter ended June 30, 2015

Q1 2015

Quarter ended March 31, 2015

FY 2014

Fiscal year ended December 31, 2014

Q3 2014

Quarter ended September 30, 2014

Q2 2014

Quarter ended June 30, 2014

Q1 2014

Quarter ended March 31, 2014

FY 2013

Fiscal year ended December 31, 2013

Q3 2013

Quarter ended September 30, 2013

Q2 2013

Quarter ended June 30, 2013

Q1 2013

Quarter ended March 31, 2013

FY 2012

Fiscal year ended December 31, 2012

Q3 2012

Quarter ended September 30, 2012

Q2 2012

Quarter ended June 30, 2012

Q1 2012

Quarter ended March 31, 2012

FY 2011

Fiscal year ended December 31, 2011

Q3 2011

Quarter ended September 30, 2011

Q2 2011

Quarter ended June 30, 2011

Q1 2011

Quarter ended March 31, 2011

FY 2010

Fiscal year ended December 31, 2010

Q3 2010

Quarter ended September 30, 2010

Q2 2010

Quarter ended June 30, 2010

FY 2009

Fiscal year ended December 31, 2009

Q3 2009

Quarter ended September 30, 2009

Q2 2009

Quarter ended June 30, 2009

Q1 2009

Quarter ended March 31, 2009

FY 2008

Fiscal year ended December 31, 2008

Q3 2008

Quarter ended September 30, 2008

Q2 2008

Quarter ended June 30, 2008

Q1 2008

Quarter ended March 31, 2008

Q3 2007

Quarter ended September 30, 2007

Q2 2007

Quarter ended June 30, 2007

Q1 2007

Quarter ended March 31, 2007

FY 2006

Fiscal year ended December 31, 2006

Q3 2006

Quarter ended September 30, 2006

Q2 2006

Quarter ended June 30, 2006

Q1 2006

Quarter ended March 31, 2006

FY 2005

Fiscal year ended December 31, 2005

Q3 2005

Quarter ended September 30, 2005

Q2 2005

Quarter ended June 30, 2005

Q1 2005

Quarter ended March 31, 2005

FY 2004

Fiscal year ended December 31, 2004

Q3 2004

Quarter ended September 30, 2004

Q2 2004

Quarter ended June 30, 2004

Q1 2004

Quarter ended March 31, 2004

FY 2003

Fiscal year ended December 31, 2003

Q3 2003

Quarter ended September 30, 2003

Q2 2003

Quarter ended June 30, 2003

Q1 2003

Quarter ended March 31, 2003

FY 2002

Fiscal year ended December 31, 2002

Q3 2002

Quarter ended September 30, 2002

Q2 2002

Quarter ended June 30, 2002

Q1 2002

Quarter ended March 31, 2002

FY 2001

Fiscal year ended December 31, 2001

Q3 2001

Quarter ended September 30, 2001

Q2 2001

Quarter ended June 30, 2001

Q1 2001

Quarter ended March 31, 2001

FY 2000

Fiscal year ended December 31, 2000

Q3 2000

Quarter ended September 30, 2000

Q2 2000

Quarter ended June 30, 2000

Q1 2000

Quarter ended March 31, 2000

FY 1999

Fiscal year ended December 31, 1999